آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

در آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی این مجموعه با داشتن مواد شیمیایی مرجع اولیه ساخت کارخانه MERCK آلمان وMILWAUKEE ایتالیا و سایر برند های معتبر و ست هیدرومترها و الکل‌سنج‌های مرجع و هم چنین فیلتر های مرجع قابلیت کالیبراسیون انواع تجهیزات به شرح زیر را دارا می باشد:

» کالیبراسیون PH متر

» کالیبراسیون هدایت سنج

» کالیبراسیون هیدرومتر

» کالیبراسیون رفراکتومتر

» کالیبراسیون اسپکتروفتومتر

» TDS متر

» کالیبراسیون الکل سنج

» کالیبراسیون کدورت سنج


 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه کالیبراسیون                 هزینه خدمات کالیبراسیون

خدمات کالیبراسیون                    کالیبراسیون در محل

کالیبراتور                                   دستگاه های کالیبراسیون


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه میباشد
برای عضویت در خبرنامه، اطلاعات زیر را وارد کنید.
 
یا
 

© 2016  |  Privacy Policy
All Rights Reserved

Design By Faraweb co