آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

 آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی شرکت مهندسی سنجش گستر کاوه بر اساس دامنه کاری و گواهینامه تاییدصلاحیت و استاندارد های ملی و بین المللی با بهره گیری از مراجع مناسب در این کمیت با درنظر گرفتن میزان انحراف و تعیین گرید(grade) آنها از قبیل انحراف از تختی، انحراف از مستقیمی و....آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون  تجهیزات اندازه گیری ابعادی شامل موارد زیر را دارد:
 »کالیبراسیون انواع کولیس
 » کالیبراسیون انواع میکرومتر
 » کالیبراسیون ساعت اندیکاتور
 » کالیبراسیون الک
 » کالیبراسیون پروفایل پروژکتور
 » کالیبراسیون نقاله و زاویه سنج
 »کالیبراسیون گونیا
 »کالیبراسیون فیلر،شعاع،دنده،گام
 »کالیبراسیون ارتفاع سنج
 »کالیبراسیون عمق سنج
 

در این راستا از تجهیزاتی نظیر سیستم های دقیق آزمایشگاهی از جمله دستگاه VMMدر اندازه گیری طولی و زاویه ای، این امکان را فراهم می سازد تا ابعاد پارامترهای قطعات را با دقت تا 0.1 میکرومتراندازه گیری نمود.  کنترل این تجهیزات در شرایطی انجام می شود که طبق مراجع و استاندارد های معتبر جهانی مانند استاندارد فدرال ایالات متحده (FS 209 E) باید از نظر دما، میزان رطوبت و تعداد ذرات معلق در هر محیط... تحت کنترل باشند که آزمایشگاه با داشتن این مکان ، شرایط مطلوب کالیبراسیون این قطعات را فراهم آورده است.قابلیت ردیابی گواهینامه های صادر شده توسط این آزمایشگاه توسط مراجع معتبر داخلی به مراجع معتبر بین المللی برقرار می باشد.


آزمایشگاه کالیبراسیون                 هزینه خدمات کالیبراسیون

خدمات کالیبراسیون                    کالیبراسیون در محل

کالیبراتور                                   دستگاه های کالیبراسیون


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه میباشد
برای عضویت در خبرنامه، اطلاعات زیر را وارد کنید.
 
یا
 

© 2016  |  Privacy Policy
All Rights Reserved

Design By Faraweb co